2007/Apr/10

ช.โอ้ นวลละออ น้องจะเหนียมอาย ไปทำไมหันมา ใกล้ ใกล้ ซิจะอาย ไปไหนกัน

ญ. อุ๊ยไม่เอา อุ๊ยไม่เอา เค้ารู้ ทัน น้องอาย พระจันทร์ ดูซิท่าน กำลังมอง

ช. ถึง จะมอง ก็ไม่เห็น เป็นอะไรท่านก็คง เป็นใจ เพราะอยากให้ เราสมปอง

ญ. นึก นึก เอาแต่ใจ ตามลำพองแน๊ะ ท่านมอง ทำยั่วยิ้ม เป็นนัยนัย

ช. จันทร์ไม่มองแล้ว จันทร์ไม่มอง

ญ. จันทร์ไม่มองน้อง ก็ไม่ให้

ช. จันทร์ไม่มองน้อง อายอะไร

ญ. อายแก่ใจเห็นดาวยังจ้อง

ช. แน๊ะเมฆ มาทับ ดับแล้วดวง ดาราขอหอม หน่อย ขวัญตา น้องเอยอย่ากลัว ท่านเหลียว มอง

ญ. อุ๊ย ว้าย ดูซิช้ำ ไปเป็นกอง

ช. โธ่ อย่าร้อง ซิท่านจะเหลียว มองดูเรา

ช. โอ้ นวลละออ น้องจะเหนียมอาย ไปทำไม หันมาใกล้ ใกล้ ซิจะอาย ไปไหนกัน

ญ. อุ๊ย ไม่เอา อุ๊ยไม่เอา เค้ารู้ ทัน น้องอาย พระจันทร์ ดูซิท่าน กำลังมอง

ช. ถึง จะมอง ก็ไม่เห็น เป็นอะไร ท่านก็คง เป็นใจ เพราะอยากให้ เราสมปอง

ญ. นึก นึก เอาแต่ใจ ตามลำพอง แน๊ะ ท่านมอง ทำยั่วยิ้ม เป็นนัยนัย

ช. จันทร์ไม่มองแล้ว จันทร์ไม่มอง

ญ. จันทร์ไม่มอง น้อง ก็ไม่ให้

ช. จันทร์ไม่มองน้อง อายอะไร

ญ. อายแก่ใจเห็น ดาวยังจ้อง

ช. แน๊ะเมฆ มาทับ ดับแล้วดวง ดารา ขอหอม หน่อย ขวัญตา น้องเอยอย่ากลัว ท่านเหลียว มอง

ญ. อุ๊ย ว้าย ดูซิช้ำ ไปเป็นกอง

ช. โธ่ อย่าร้อง ซิท่านจะเหลียว มองดูเรา


TuaLek

View full profile