2007/Apr/12

มีคนคนหนึ่ง ที่ไม่ได้ดีพร้อมทุกอย่าง

และยังเป็นคนไม่ค่อยน่าสนใจ

เขาไม่ได้ทำอะไร ที่ดูมีความหมาย

เป็นแค่ คนหนึ่งคนหน้าตาก็ธรรมดา ค่อนข้างไม่พิเศษ

ไม่ค่อยสวยงาม อย่างคนไหน

และยังเป็นคน ที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจ

ไม่... ไม่... ซักอย่าง* แต่ที่คนนี้เขามี คือความรัก

ความรัก ที่ยิ่งใหญ่

ถ้าหากว่าเขามอบให้กับใคร

เขาให้ตลอดกาล**คำถามก็คือ เธออยากชอบคนไม่พิเศษ

ไม่ค่อยสวยงาม อยู่บ้างไหม

เพราะคนคนหนึ่ง ที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจ

หลงรักเธอ มานานแล้ว( *,** )คำถามก็คือ ถ้าอยากชอบคนไม่พิเศษ

ไม่ค่อยสวยงาม อย่างคนไหน

เพราะมีคนหนึ่ง ที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจ

มาขอรักเธออยู่ตรงนี้ถ้ามีคนหนึ่ง ที่ดูไม่ค่อยน่าสนใจ

มาขอรักเธอ จะยอมไหม


TuaLek

View full profile