2007/Apr/23

เมื่อเธอไม่เหมือนเดิม เมื่อเธอไม่เหมือนเคย
ดูเธอ ไม่รักกันเหมือนวันเก่า
ในวันที่แรกเจอ ในวันที่พบเธอ
ยังยอมให้ฉันได้ทุกที

แต่วันนี้ดูเปลี่ยนไป
คงเพราะใจเธอเปลี่ยนแปลง
พอฉันนั้นแรง เธอก็ยิ่งแรงขึ้นอีก
ไม่เคยคิดจะใส่ใจ ต้องชวนทะเลาะกันทุกที
ไม่อยากจะเป็นอย่างนี้อีกแล้วเธอ

ให้เรา...เลิกกันเถอะ เลิกกันเถอะ เลิกกัน
เลิกกันเถอะ เลิกกันเถอะ เลิกกัน
ฉันไม่ทนอีกแล้วพอนะคนดี
ให้เรา...ทิ้งความสุขเมื่อวันเก่า
ลืมเรื่องเราจบกันสักที
จะคิดเสียว่าฉันโชคไม่ดีที่ได้มาพบเธอ

ในความต่างของเรา ในความห่างของ ใจ
ทำให้เราสองคนยิ่งไกลห่าง
ที่เคยอยู่ใกล้กัน เคยให้ความสำคัญ
ไม่มีอีกแล้วคงไม่มี

เมื่อวันนี้เธอเปลี่ยนไป
เป็นเพราะใจเธอเปลี่ยนแปลง
พอฉันนั้นแรง เธอก็ยิ่งแรงขึ้นอีก
ไม่เคยคิดจะใส่ใจ ต้องชวนทะเลาะกันทุกที
ไม่อยากจะเป็นอย่างนี้อีกแล้วเธอ

ให้เรา...เลิกกันเถอะ เลิกกันเถอะ เลิกกัน
เลิกกันเถอะ เลิกกันเถอะ เลิกกัน
ฉันไม่ทนอีกแล้วพอนะคนดี
ให้เรา...ทิ้งความสุขเมื่อวันเก่า
ลืมเรื่องเราจบกันสักที
จะคิดเสียว่าฉันโชคไม่ดีที่ได้มาพบเธอ

...อย่าคิดมากไปเลยเธอ
อยากให้รู้ว่าฉันนั้นเหมือนเดิมทุกอย่าง
ที่แล้วให้เป็นวันวาน
อย่าติดค้างอย่าตอกย้ำ
อย่าทำอย่างนั้น ก็ฉันยังรักเธอ...

เลิกกันเถอะ เลิกกันเถอะ เลิกกัน
เลิกกันเถอะ เลิกกันเถอะ เลิกกัน
ฉันไม่ทนอีกแล้วพอนะคนดี
ให้เรา...ทิ้งความสุขเมื่อวันเก่า
ลืมเรื่องเราจบกันสักที
จะคิดเสียว่าฉันโชคไม่ดีที่ได้มาพบเธอ
...ที่ได้มาพบเธอ


TuaLek

View full profile