2007/Apr/24

ลันลันลัน ลา ลัน ลา ลัน ลัน ลัน ลาลัน ลา
ลัน ลา ลัน ลัน ลัน ลาลันลา ลันลาล้าลันลัน ลา
วู้ วู ..

พี่สาว ครับ สวัสดี ครับ พี่ ครับ
จำน้องชาย คน นี้ ได้ ก่อ จำได้ บ่ได้ ก็ บอก มา ลาลา ..
พี่สาว ครับ ตอนนี้ผม เป๋น หนุ่ม แล้ว ครับ
มีแม่หญิง มา ไล่ จับ จะยับ เอาผม ไปเป็นแฟน ลา ลา ..

* * เจอ กันเมื่อสอง สาม ปี ก่อน ผม ยังละอ่อน

และ ซน แก่น ฮัก เป๋นพี่สาว บ่ได้เมาเอาเป๋นแฟน พี่ก็ฮัก ผม เป็น น้อง จาย .
พี่สาว ครับ ตอน นี้ ผม ฮักพี่ แล้วครับ
จะฮักพี่บ่ มี หน่าย

บ่อยากเป๋นน้องจาย แล้ว ล่ะ ..
บ่อยากเป๋นน้องจาย แล้ว ล่ะ ..
บ่อยากเป๋นน้องจาย แล้ว

*ลันลันลัน ลา ลัน ลา ลัน ลัน ลัน ลาลัน ลา
ลัน ลา ลัน ลัน ลัน ลาลันลา ลันลาล้าลันลัน ลา
วู้ วู ..
ลันลันลัน ลา ลัน ลา ลัน ลัน ลัน ลาลัน ลา
ลัน ลา ลัน ลัน ลัน ลาลันลา ลันลาล้าลันลัน ลา

- - - - - - -- - - -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -


TuaLek

View full profile